HMKÜ&TEKNOPARK

Proje Bilgileri:

Takım Lideri: Mahmut Gülle

Takım Üyeleri:
Abdullah Dalgıç
Bilal İşçimen
Bünyamin Çağlar
Gökhan Maraşlıoğlu
Tuba Özyurt
Tuba Parlar
Veli Topbasan

Katıldığı Yer: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi & Teknopark, Hatay

Konu Başlığı/ Yazılım Türü: Komünikasyon/Aplikasyon

Proje Adı: DUYAR – Darbe Uyarı Sistemi

Proje Amacı: DUYAR adlı uygulama, tehlike potansiyeli olan askeri hareketlilikler karşısında sivil halk ile güvenlik güçleri arasında koordinasyon sağlayarak olaylar hakkında erken farkındalık yaratması için tasarlanmıştır.

Geliştirme Süresi: Anti-darbe hekatonu kapsamında hazırlanan çalışır durumdaki prototipin tasarım ve kodlama süresi 5 gündür. Projeye entegre edilebileceği düşünülen yapay sinir ağları ve arama algoritmaları temelli bazı diğer modüller de bulunmaktadır. Bunların tamamlanması ve projeye entegrasyonu, projenin bütün olarak yazılım güvenliği ilkelerine uygun şekilde tamamlanıp kullanım senaryoları ve güvenlik açıkları yönünden test edilmesi en az 1 ile 3 ay arasında zaman gerektirmektedir.

Hedef Kitle:Projenin hedef kitlesi, şehirlerde meydana gelebilecek şüphe uyandıran askeri hareketlilikleri sezebilme becerisine sahip, muhtemelen 15 yaşından büyük olan, mobil cihaz veya bilgisayar kullanabilen bütün bireylerdir. - HTS Tabanlı Darbeci Teşhis Sistemi Darbecilerin tespit edilmesi
- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı Dış ve iç kaynaklı manipülasyon odaklarının tespiti
- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı Kamu kurumları ve yerel yönetimler
- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu Vatandaşlar ve yerel yönetimler

Odaklandığı Sorun: Darbe girişimlerindeki en büyük sorunlardan biri gerçekleşme anında bunun art niyetli bir teşebbüs olduğunun farkına geç varılmasıdır. Ülkemizde son olarak yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişiminden hatırlanacağı gibi şehirlerin önemli merkez bölgelerine yerleşen askeri unsurların ne amaçla orada bulundukları yönetim kademeleri, güvenlik güçleri ve sivil toplum tarafından geç idrak edilmiştir. Eğer art niyetli ise, bir askeri hareketliliğin niyetini erken evrede tespit edilebilmek bu girişimlerin en ivedi şekilde önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Çözüm Önerisi: Bilindiği gibi şehir merkezinde askeri unsurların kalabalık gruplar halinde görülmesi özel günlerdeki istisnalar haricinde olağan bir durum değildir. Bu gibi hareketliliklerin şüphe uyandırması halinde sivil vatandaşlar tarafından bir kontrol merkezine bildirilebilir olması, ilgili hareketlerin emir dahilinde olup olmadığının kontrolünü erken evrede sağlamak adına faydalı olacaktır. Böylece yetkili komuta kademelerinin bilgisi dışındaki hareketliliklere en kısa sürede müdahale edilebilmesi sağlanacaktır.

Dünyada Benzeri Olup Olmadığı: Afad Deprem Mobil Uygulaması, doğal afet gibi acil durumlar karşısında merkezden kullanıcıya tek yönlü bildirimlerde bulunan mobil uygulamalara bir örnektir. Bunun yanı sıra Kadın Destek Uygulaması (KADES) ise kullanıcıdan merkeze tek yönlü bildirimde bulunmayı sağlayan bir mobil uygulamadır. DUYAR uygulaması, misyonu gereği iki yönlü bir iletişim ve koordinasyon içermesi sebebiyle bu uygulamalardan ayrılmaktadır. Amaç ve çalışma prensibi yönünden bilindiği kadarıyla DUYAR uygulamasına benzer bir uygulama bulunmamaktadır. Ek olarak, verilen örnekler mobil uygulamalardır. Bu sebeple her mobil işletim sistemi için ayrı ayrı geliştirilmeleri gerekir. DUYAR ise web tabanlı bir uygulama olması sebebiyle bir web tarayıcısı içeren bütün platformlarda kullanılabilmektedir. Bu yönüyle de kullanım açısından verilen örnekler ve bilinen diğer uygulamalardan daha avantajlıdır.

Proje Özet Bilgi: DUYAR – Darbe Uyarı Sistemi
DUYAR adlı uygulama tehlike potansiyeli olan askeri hareketlilikler karşısında sivil halk ile güvenlik güçleri arasında koordinasyon sağlayarak olaylar hakkında erken farkındalık yaratması için tasarlanmıştır. DUYAR uygulaması kullanılarak askeri unsurların şüphe uyandıracak hareketliliği görüldüğünde, bu durumu ifade eden yazılı, sesli ya da görsel öğeler aracılığıyla yönetim merkezine bildirimde bulunmak mümkündür. Bilgisayar üzerinden yapılan bildirimlerde konum bilgisi IP adresi ile, mobil cihaz üzerinden yapılan bildirimlerde konum bilgisi hem cihazın konum servisi hem de IP adresi ile alınarak bir konum verisi merkeze iletilecektir. Gelen bildirimlere konum verisi eklenmesi aynı bölgeden gelen bildirim yoğunluğunu belirlemek açısından önemlidir. Böylece farklı konumlarda beliren eş zamanlı hareketliliklerin tespiti sağlanacaktır. Gönderilen veriler yönetim merkezi tarafından incelenecek ve hareketliliğin amacı komuta kademelerinden kontrol edilecektir. Hareketlilik komuta kademelerinin bilgisi dışında ise ivedilikle güvenlik protokolleri başlatılabilecektir. Bunun yanı sıra, sivil halkın desteğini harekete geçirebilmek için uygulamaya kayıtlı bütün cep telefonu numaraları ve e-posta adreslerine mesaj gönderilebilecektir. Ek olarak, sistemde kaydı olan bütün cihazlara uygulama açık olmasa bile tarayıcı tabanlı anlık bildirimler gönderilebilecek ve uygulama sayfası üzerinden okunabilecek duyurular yayınlanabilecektir. Bu bağlamda, tehlikeli girişimler karşısında birlikte hareket edebilmek üzere yönetim kademeleri, güvenlik güçleri ve sivil halk arasında bir koordinasyon sağlanacaktır.
Bütün platform ve cihazlarda kullanılabilmesi için uygulama web tabanlı olarak tasarlanmıştır. Uygulamanın gerçekleştirilmesinde PHP, Java Script ve MySQL teknolojileri kullanılmıştır. Uygulama, hekaton süresince tasarlanıp gerçekleştirilen çalışır durumda bir prototip halindedir, fakat gelecekteki geliştirmelere açıktır. Uygulamaya Deep Learning ve R-CNN (Regions with Convolutional Neural Networks) kullanılarak bir obje tespit modülü eklenebileceği düşünülmektedir. Bu modül askeri unsurların fotoğraflar üzerinde tespitini sağlamak üzere eğitilecek bir yapay sinir ağı modeli içermektedir. Yapay sinir ağı modellerinin eğitilmesindeki en önemli unsur eğitimde kullanılacak verinin uygun nitelikte olmasıdır. Bu bağlamda kullanılan eğitim verisinin niteliğine bağlı olarak obje tespit başarısı değişebilir. Bu modül, ağır silah ve tank gibi unsurların bildirimlerdeki fotoğraflar üzerinden kısa sürede tespit edilmesini sağlayacaktır. Böylece ilgili bildirimlerin yapıldığı konumlar otomatik olarak ön plana çıkarılacaktır. Bu modül ile tehlikeli unsurların bulunduğu bölgeleri tespit etmek bir insanın verileri inceleyerek bu işlemi yapmasından çok daha hızlı gerçekleşecektir. Metin verisini kullanacak başka bir geliştirme fikri de Elasticsearch tabanlı bir arama ve filtreleme modülüdür. Uygulama üzerinden gönderilen metin verileri analiz edilerek bazı anahtar kelimelere göre mesajları kategorize etmek mümkündür. Örneğin, bu modül ile yaralanma gibi acil müdahale gereken durumlar hakkındaki mesajları ön plana çıkarmak ve yönetim merkezinin dikkatine sunmak mümkündür. Böylece sağlık ekipleri ve gereken diğer birimlerin ilgili bölgelere sevki en ivedi şekilde sağlanabilir. Uygulamada, bahsedilen bu fikirler dışındaki geliştirmelere de açıktır. Uygulamanın bireylere hitap eden kullanım amacının genişletilmesi farklı disiplinlerin iş birliği ile mümkündür.

Sunumlar:

Yarı Final:

Final:

Proje Bilgileri:

Takım Lideri: Mahmut Gülle

Takım Üyeleri:

Abdullah Dalgıç
Bilal İşçimen
Bünyamin Çağlar
Gökhan Maraşlıoğlu
Tuba Özyurt
Tuba Parlar
Veli Topbasan

Katıldığı Yer: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi & Teknopark, Hatay

Konu Başlığı/ Yazılım Türü: Komünikasyon/Aplikasyon

Proje Adı: DUYAR – Darbe Uyarı Sistemi

Proje Amacı: DUYAR adlı uygulama, tehlike potansiyeli olan askeri hareketlilikler karşısında sivil halk ile güvenlik güçleri arasında koordinasyon sağlayarak olaylar hakkında erken farkındalık yaratması için tasarlanmıştır.

Geliştirme Süresi: Anti-darbe hekatonu kapsamında hazırlanan çalışır durumdaki prototipin tasarım ve kodlama süresi 5 gündür. Projeye entegre edilebileceği düşünülen yapay sinir ağları ve arama algoritmaları temelli bazı diğer modüller de bulunmaktadır. Bunların tamamlanması ve projeye entegrasyonu, projenin bütün olarak yazılım güvenliği ilkelerine uygun şekilde tamamlanıp kullanım senaryoları ve güvenlik açıkları yönünden test edilmesi en az 1 ile 3 ay arasında zaman gerektirmektedir.

Hedef Kitle:Projenin hedef kitlesi, şehirlerde meydana gelebilecek şüphe uyandıran askeri hareketlilikleri sezebilme becerisine sahip, muhtemelen 15 yaşından büyük olan, mobil cihaz veya bilgisayar kullanabilen bütün bireylerdir. - HTS Tabanlı Darbeci Teşhis Sistemi Darbecilerin tespit edilmesi
- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı Dış ve iç kaynaklı manipülasyon odaklarının tespiti
- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı Kamu kurumları ve yerel yönetimler
- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu Vatandaşlar ve yerel yönetimler

Odaklandığı Sorun: Darbe girişimlerindeki en büyük sorunlardan biri gerçekleşme anında bunun art niyetli bir teşebbüs olduğunun farkına geç varılmasıdır. Ülkemizde son olarak yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişiminden hatırlanacağı gibi şehirlerin önemli merkez bölgelerine yerleşen askeri unsurların ne amaçla orada bulundukları yönetim kademeleri, güvenlik güçleri ve sivil toplum tarafından geç idrak edilmiştir. Eğer art niyetli ise, bir askeri hareketliliğin niyetini erken evrede tespit edilebilmek bu girişimlerin en ivedi şekilde önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Çözüm Önerisi: Bilindiği gibi şehir merkezinde askeri unsurların kalabalık gruplar halinde görülmesi özel günlerdeki istisnalar haricinde olağan bir durum değildir. Bu gibi hareketliliklerin şüphe uyandırması halinde sivil vatandaşlar tarafından bir kontrol merkezine bildirilebilir olması, ilgili hareketlerin emir dahilinde olup olmadığının kontrolünü erken evrede sağlamak adına faydalı olacaktır. Böylece yetkili komuta kademelerinin bilgisi dışındaki hareketliliklere en kısa sürede müdahale edilebilmesi sağlanacaktır.

Dünyada Benzeri Olup Olmadığı: Afad Deprem Mobil Uygulaması, doğal afet gibi acil durumlar karşısında merkezden kullanıcıya tek yönlü bildirimlerde bulunan mobil uygulamalara bir örnektir. Bunun yanı sıra Kadın Destek Uygulaması (KADES) ise kullanıcıdan merkeze tek yönlü bildirimde bulunmayı sağlayan bir mobil uygulamadır. DUYAR uygulaması, misyonu gereği iki yönlü bir iletişim ve koordinasyon içermesi sebebiyle bu uygulamalardan ayrılmaktadır. Amaç ve çalışma prensibi yönünden bilindiği kadarıyla DUYAR uygulamasına benzer bir uygulama bulunmamaktadır. Ek olarak, verilen örnekler mobil uygulamalardır. Bu sebeple her mobil işletim sistemi için ayrı ayrı geliştirilmeleri gerekir. DUYAR ise web tabanlı bir uygulama olması sebebiyle bir web tarayıcısı içeren bütün platformlarda kullanılabilmektedir. Bu yönüyle de kullanım açısından verilen örnekler ve bilinen diğer uygulamalardan daha avantajlıdır.

Proje Özet Bilgi: DUYAR – Darbe Uyarı Sistemi
DUYAR adlı uygulama tehlike potansiyeli olan askeri hareketlilikler karşısında sivil halk ile güvenlik güçleri arasında koordinasyon sağlayarak olaylar hakkında erken farkındalık yaratması için tasarlanmıştır. DUYAR uygulaması kullanılarak askeri unsurların şüphe uyandıracak hareketliliği görüldüğünde, bu durumu ifade eden yazılı, sesli ya da görsel öğeler aracılığıyla yönetim merkezine bildirimde bulunmak mümkündür. Bilgisayar üzerinden yapılan bildirimlerde konum bilgisi IP adresi ile, mobil cihaz üzerinden yapılan bildirimlerde konum bilgisi hem cihazın konum servisi hem de IP adresi ile alınarak bir konum verisi merkeze iletilecektir. Gelen bildirimlere konum verisi eklenmesi aynı bölgeden gelen bildirim yoğunluğunu belirlemek açısından önemlidir. Böylece farklı konumlarda beliren eş zamanlı hareketliliklerin tespiti sağlanacaktır. Gönderilen veriler yönetim merkezi tarafından incelenecek ve hareketliliğin amacı komuta kademelerinden kontrol edilecektir. Hareketlilik komuta kademelerinin bilgisi dışında ise ivedilikle güvenlik protokolleri başlatılabilecektir. Bunun yanı sıra, sivil halkın desteğini harekete geçirebilmek için uygulamaya kayıtlı bütün cep telefonu numaraları ve e-posta adreslerine mesaj gönderilebilecektir. Ek olarak, sistemde kaydı olan bütün cihazlara uygulama açık olmasa bile tarayıcı tabanlı anlık bildirimler gönderilebilecek ve uygulama sayfası üzerinden okunabilecek duyurular yayınlanabilecektir. Bu bağlamda, tehlikeli girişimler karşısında birlikte hareket edebilmek üzere yönetim kademeleri, güvenlik güçleri ve sivil halk arasında bir koordinasyon sağlanacaktır.
Bütün platform ve cihazlarda kullanılabilmesi için uygulama web tabanlı olarak tasarlanmıştır. Uygulamanın gerçekleştirilmesinde PHP, Java Script ve MySQL teknolojileri kullanılmıştır. Uygulama, hekaton süresince tasarlanıp gerçekleştirilen çalışır durumda bir prototip halindedir, fakat gelecekteki geliştirmelere açıktır. Uygulamaya Deep Learning ve R-CNN (Regions with Convolutional Neural Networks) kullanılarak bir obje tespit modülü eklenebileceği düşünülmektedir. Bu modül askeri unsurların fotoğraflar üzerinde tespitini sağlamak üzere eğitilecek bir yapay sinir ağı modeli içermektedir. Yapay sinir ağı modellerinin eğitilmesindeki en önemli unsur eğitimde kullanılacak verinin uygun nitelikte olmasıdır. Bu bağlamda kullanılan eğitim verisinin niteliğine bağlı olarak obje tespit başarısı değişebilir. Bu modül, ağır silah ve tank gibi unsurların bildirimlerdeki fotoğraflar üzerinden kısa sürede tespit edilmesini sağlayacaktır. Böylece ilgili bildirimlerin yapıldığı konumlar otomatik olarak ön plana çıkarılacaktır. Bu modül ile tehlikeli unsurların bulunduğu bölgeleri tespit etmek bir insanın verileri inceleyerek bu işlemi yapmasından çok daha hızlı gerçekleşecektir. Metin verisini kullanacak başka bir geliştirme fikri de Elasticsearch tabanlı bir arama ve filtreleme modülüdür. Uygulama üzerinden gönderilen metin verileri analiz edilerek bazı anahtar kelimelere göre mesajları kategorize etmek mümkündür. Örneğin, bu modül ile yaralanma gibi acil müdahale gereken durumlar hakkındaki mesajları ön plana çıkarmak ve yönetim merkezinin dikkatine sunmak mümkündür. Böylece sağlık ekipleri ve gereken diğer birimlerin ilgili bölgelere sevki en ivedi şekilde sağlanabilir. Uygulamada, bahsedilen bu fikirler dışındaki geliştirmelere de açıktır. Uygulamanın bireylere hitap eden kullanım amacının genişletilmesi farklı disiplinlerin iş birliği ile mümkündür.

Sunumlar:

Yarı Final:

Final: