Erciyes Teknopark

Proje Bilgileri:

Takım Lideri: Ahmet Hidayet Kiraz

Takım Üyeleri:
Muhammed Belek
Abdullah Karaağaç
Kemal Sürmelioğlu
Muhammed Sami Marufoğlu
Hasan Ekşi

Katıldığı Yer: Erciyes Teknopark, Kayseri

Konu Başlığı/ Yazılım Türü: Komünikasyon/ Infografi

Proje Adı: Proaktif Darbe Önleyici Proje Önerileri
- HTS Tabanlı Darbeci Teşhis Sistemi
- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı
- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı
- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu

Proje önerileri ile darbe hazırlıklarının önceden sezilmesi, darbecileri teşhis edilmesi ve ya darbe başlamışsa darbenin başarısız olması için sistemler geliştirilmesi planlanmıştır. Bu planlar temel infografiklerle aktarılmıştır.
- HTS Tabanlı Darbeci Teşhiş Sistemi
HTS (Historical Traffic Search) kayıtları üzerinden, bireylerin temel gizlilik haklarını ihlal etmeden, tanımlanacak askeri bölge sınırları içerisinde kalan, tanımlanmış algoritmalar ile anormal telefon numaraları, telefonlar ve trafik artışlarının tespitinin sağlanması amaçlanmıştır. Anormallik tespit edilenlerin ilgili kuruma bildirileceği bir sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır.
- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı
Darbeler öncesinde sosyal medyadan gerçekleştirilen manipülasyonların algılanmasına yönelik bir sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle Twitter üzerinden yapılan hashtagler için atılan twitlerin belirlenen algoritmalar ile anlık olarak analiz edilerek manipülasyonların sezilmesi amaçlanmıştır.
- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı
Hali hazırda bir şirketin yetkisinde bulunan ana haberleşme alt yapısının kırılgan olması nedeni ile haberleşme alt yapısının yedeklenmesi amaçlanmıştır. Bu proje ile özellikle herhangi bir istenmeyen veri kesintisinde kamu kurumları, yerel yönetimler arasında anlık haberleşmeyi sağlayacak, yedek fiber omurga, uydu ve telsiz haberleşmesini sağlayacak bir sistemin kurulması amaçlanmıştır.
- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu
Herhangi bir darbe girişimi tüm tedbirlere rağmen başlamışsa, darbe girişiminin başarısız kılınması için, vatandaşları uyaracak, megafon, siren benzeri duyuru sistemlerinin hali hazırda yerel yönetimler tarafından alt yapısı oluşturulan ve kullanılan akıllı şehircilik sistemlerine entegre edilmesi amaçlanmıştır.

Geliştirme Süresi:
- HTS Tabanlı Darbeci Teşhis Sistemi – 24-36 ay
- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı – 12-24 ay
- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı - 36-60 ay
- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu - 6-12 ay

Hedef Kitle: Proje önerilerinin ortak hedef kitlesi vatandaş olup projeye göre teşhis edilecek kitle farklılık göstermektedir.
- HTS Tabanlı Darbeci Teşhis Sistemi Darbecilerin tespit edilmesi
- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı Dış ve iç kaynaklı manipülasyon odaklarının tespiti
- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı Kamu kurumları ve yerel yönetimler
- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu Vatandaşlar ve yerel yönetimler

Odaklandığı Sorun: Tüm proje önerileri aşağıda iki sorun üzerinde odaklanmıştır.
- Darbe girişimlerinin haberleşme sistemleri üzerinden önceden sezilerek darbe girişimi başlamadan engellenmesi
- Eğer başlamış ise haberleşme sistemlerinin güvenliğinin sağlanarak vatandaşın bilgilendirilmesi

Çözüm Önerisi:
- HTS Tabanlı Darbeci Teşhis Sistemi HTS (Historical Trafic Search) kayıtları kapsamına gsm şirketleri bir telefon numarasının aramalarını arama yaptığı konumu, telefon ve internet trafiği, IMEI numarası, gibi verilerini kayıt altında tutmaktadır. HTS kayıtlarına mevcutta sadece mahkeme kararı ile erişim sağlanabilmektedir.

Bu çözüm önerisinde doğrudan bir kişinin HTS kayıtlarına erişim yapılması yerine HTS kayıt sistemleri haberleşen otonom bir sistem kurulması önerilmektedir. Çözüm önerisi olarak, askeri bölge koordinatlarının sisteme tanımlanması ve bu bölge koordinatları içerisinden alınan arama ve internet trafiğine göre ilgili telefonların ve telefon numaralarının belirlenmesi önerilmektedir.

Sistem tarafından ilgili telefon numaraları belirlendikten sonra, bu telefon numaralarının bölge içerisindeki geçirdikleri süreler, ortalama telefon ve internet trafik yoğunlukları, bağlantı sayıları gibi temel istatistiki bilgilerin HTS kayıtlarından anlık olarak çekilmeleri önerilmektedir. Bu telefon numaralarının açılış tarihleri ve bağlantılı olduğu IMEI adresinin de alınması daha çok sonuç üretilmesini sağlayacaktır.

HTS kayıtları üzerinden alınan veriler aracılığı ile temel filtreleme metotları ya da yapay zeka algoritmaları kullanılarak bu verilerden darbeci olma ihtimalleri yüksek olan telefon numaralarının tespit edilmesi önerilmektedir. Tespit edilen telefon numaralarının ilgili kuruma aktarılması sağlanarak, anormalinin nedenleri daha detaylı tekrar araştırılabilecektir.

Anormali durumu oluşturacağı düşünülen durumlar
- Anormal telefon trafiği artışları
- İnternet veri kullanımda artışlar
- Birkaç kullanımlık yeni telefon numarası ve yeni IMEI adresi eşleşmeleri
- Çok yoğun değişen IMEI telefon numarası eşleşmeleri
- Ankesörlü telefonlara olan aramalar
- Yoğun VPN kullanım izleri

- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı Bu çözüm önerisinde halkı manipüle edeceği düşünülen twitlerin trafiği izlenecektir. Trafik içerisinde izlenecek en önemli unsurlardan birisinin atılan twittlerin yurtiçi ya da yurt dışında olması durumudur. Bu durum doğrudan dış kaynaklı bir çalışmanın yada izini gizlemek isteyen birilerine işaret etmektedir.

Bununla birlikte bu çözüm önerisi kapsamında, Dünyada gerçekleşen darbe süreçlerinde kullanılmış hashtaglerin belirlenmesi ve belirlenen başlıklara benzer başlıklarda hashtaglarin kullanılması durumunda sistemin ilgili kurumu uyarması önerilmektedir.

- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı Bu çözüm önerisinde Türkiye’nin mevcut haberleşme alt yapısına bir müdahale olması durumunda özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimlerin haberleşmesini sağlayacak bir haberleşme alt yapısının kurulması önerilmektedir.

Kurulacak sistemin kritik verileri en az iki farklı uydu aracılığı ile yedekli bir şekilde kurumlar arasında aktarabilmesi, ana omurga olarak ise bağımsız bir fiber alt yapı oluşturulması önerilmektedir. Bu alt yapı özellikle darbe süreçleri açısından önem arz eden başkent ve büyükşehirler arasında kurulması başlangıç açısından önem arz etmektedir.

Bunlarla birlikte hali hazırda kamu kurumları tarafından kullanılan telsiz haberleşmesinin kapanmaması ve farklı kurumların bir birlerinin ağlarını yeri geldiğinde yedek olarak kullanabilmesi için mevcut telsiz alt yapılarında kurumlar arası uyumluluk çalışmaları yürütülmesi önerilmektedir.

- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu Bu çözüm önerisi kapsamında LoraWan benzeri akıllı şehircilik için kullanılan haberleşme alt yapılarına haklın yeri geldiğinde uyarılabilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması önerilmektedir. Akıllı şehircilik alt yapısına ek bir yük getirmeyecek bu öneri ile megafon, siren gibi sistemler gerektiğinde kullanılarak vatandaşlar uyarılabilecektir.

Dünyada Benzeri Olup Olmadığı:
- HTS Tabanlı Darbeci Teşhis Sistemi Bilinen herhangi bir örneği bulunmamaktadır.
- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı Benzer uygulamalar bulunmaktadır. Anti darbe özelinde bir sistem olduğu bilgisi bulunmamaktadır.
- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı Bazı devletlerde olduğu bilgisi bulunmaktadır.
- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu Akıllı şehircilik sistemine birçok sistem entegre edilmektedir. Benzer sistemler hali hazırda entegre olarak bulunabilir.

Sunumlar:

Yarı Final:

Final:

Proje Bilgileri:

Takım Lideri: Ahmet Hidayet Kiraz

Takım Üyeleri:
Muhammed Belek
Abdullah Karaağaç
Emre Arslan
Muhammed Sami Marufoğlu

Katıldığı Yer: Erciyes Teknopark, Kayseri

Konu Başlığı/ Yazılım Türü: Komünikasyon/ Infografi

Proje Adı: Proaktif Darbe Önleyici Proje Önerileri
- HTS Tabanlı Darbeci Teşhis Sistemi
- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı
- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı
- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu

Proje önerileri ile darbe hazırlıklarının önceden sezilmesi, darbecileri teşhis edilmesi ve ya darbe başlamışsa darbenin başarısız olması için sistemler geliştirilmesi planlanmıştır. Bu planlar temel infografiklerle aktarılmıştır.
- HTS Tabanlı Darbeci Teşhiş Sistemi
HTS (Historical Traffic Search) kayıtları üzerinden, bireylerin temel gizlilik haklarını ihlal etmeden, tanımlanacak askeri bölge sınırları içerisinde kalan, tanımlanmış algoritmalar ile anormal telefon numaraları, telefonlar ve trafik artışlarının tespitinin sağlanması amaçlanmıştır. Anormallik tespit edilenlerin ilgili kuruma bildirileceği bir sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır.
- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı
Darbeler öncesinde sosyal medyadan gerçekleştirilen manipülasyonların algılanmasına yönelik bir sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle Twitter üzerinden yapılan hashtagler için atılan twitlerin belirlenen algoritmalar ile anlık olarak analiz edilerek manipülasyonların sezilmesi amaçlanmıştır.
- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı
Hali hazırda bir şirketin yetkisinde bulunan ana haberleşme alt yapısının kırılgan olması nedeni ile haberleşme alt yapısının yedeklenmesi amaçlanmıştır. Bu proje ile özellikle herhangi bir istenmeyen veri kesintisinde kamu kurumları, yerel yönetimler arasında anlık haberleşmeyi sağlayacak, yedek fiber omurga, uydu ve telsiz haberleşmesini sağlayacak bir sistemin kurulması amaçlanmıştır.
- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu
Herhangi bir darbe girişimi tüm tedbirlere rağmen başlamışsa, darbe girişiminin başarısız kılınması için, vatandaşları uyaracak, megafon, siren benzeri duyuru sistemlerinin hali hazırda yerel yönetimler tarafından alt yapısı oluşturulan ve kullanılan akıllı şehircilik sistemlerine entegre edilmesi amaçlanmıştır.

Geliştirme Süresi:
- HTS Tabanlı Darbeci Teşhis Sistemi – 24-36 ay
- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı – 12-24 ay
- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı - 36-60 ay
- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu - 6-12 ay

Hedef Kitle: Proje önerilerinin ortak hedef kitlesi vatandaş olup projeye göre teşhis edilecek kitle farklılık göstermektedir.
- HTS Tabanlı Darbeci Teşhis Sistemi Darbecilerin tespit edilmesi
- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı Dış ve iç kaynaklı manipülasyon odaklarının tespiti
- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı Kamu kurumları ve yerel yönetimler
- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu Vatandaşlar ve yerel yönetimler

Odaklandığı Sorun: Tüm proje önerileri aşağıda iki sorun üzerinde odaklanmıştır.
- Darbe girişimlerinin haberleşme sistemleri üzerinden önceden sezilerek darbe girişimi başlamadan engellenmesi
- Eğer başlamış ise haberleşme sistemlerinin güvenliğinin sağlanarak vatandaşın bilgilendirilmesi

Çözüm Önerisi:
- HTS Tabanlı Darbeci Teşhis Sistemi HTS (Historical Trafic Search) kayıtları kapsamına gsm şirketleri bir telefon numarasının aramalarını arama yaptığı konumu, telefon ve internet trafiği, IMEI numarası, gibi verilerini kayıt altında tutmaktadır. HTS kayıtlarına mevcutta sadece mahkeme kararı ile erişim sağlanabilmektedir.

Bu çözüm önerisinde doğrudan bir kişinin HTS kayıtlarına erişim yapılması yerine HTS kayıt sistemleri haberleşen otonom bir sistem kurulması önerilmektedir. Çözüm önerisi olarak, askeri bölge koordinatlarının sisteme tanımlanması ve bu bölge koordinatları içerisinden alınan arama ve internet trafiğine göre ilgili telefonların ve telefon numaralarının belirlenmesi önerilmektedir.

Sistem tarafından ilgili telefon numaraları belirlendikten sonra, bu telefon numaralarının bölge içerisindeki geçirdikleri süreler, ortalama telefon ve internet trafik yoğunlukları, bağlantı sayıları gibi temel istatistiki bilgilerin HTS kayıtlarından anlık olarak çekilmeleri önerilmektedir. Bu telefon numaralarının açılış tarihleri ve bağlantılı olduğu IMEI adresinin de alınması daha çok sonuç üretilmesini sağlayacaktır.

HTS kayıtları üzerinden alınan veriler aracılığı ile temel filtreleme metotları ya da yapay zeka algoritmaları kullanılarak bu verilerden darbeci olma ihtimalleri yüksek olan telefon numaralarının tespit edilmesi önerilmektedir. Tespit edilen telefon numaralarının ilgili kuruma aktarılması sağlanarak, anormalinin nedenleri daha detaylı tekrar araştırılabilecektir.

Anormali durumu oluşturacağı düşünülen durumlar
- Anormal telefon trafiği artışları
- İnternet veri kullanımda artışlar
- Birkaç kullanımlık yeni telefon numarası ve yeni IMEI adresi eşleşmeleri
- Çok yoğun değişen IMEI telefon numarası eşleşmeleri
- Ankesörlü telefonlara olan aramalar
- Yoğun VPN kullanım izleri

- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı Bu çözüm önerisinde halkı manipüle edeceği düşünülen twitlerin trafiği izlenecektir. Trafik içerisinde izlenecek en önemli unsurlardan birisinin atılan twittlerin yurtiçi ya da yurt dışında olması durumudur. Bu durum doğrudan dış kaynaklı bir çalışmanın yada izini gizlemek isteyen birilerine işaret etmektedir.

Bununla birlikte bu çözüm önerisi kapsamında, Dünyada gerçekleşen darbe süreçlerinde kullanılmış hashtaglerin belirlenmesi ve belirlenen başlıklara benzer başlıklarda hashtaglarin kullanılması durumunda sistemin ilgili kurumu uyarması önerilmektedir.

- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı Bu çözüm önerisinde Türkiye’nin mevcut haberleşme alt yapısına bir müdahale olması durumunda özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimlerin haberleşmesini sağlayacak bir haberleşme alt yapısının kurulması önerilmektedir.

Kurulacak sistemin kritik verileri en az iki farklı uydu aracılığı ile yedekli bir şekilde kurumlar arasında aktarabilmesi, ana omurga olarak ise bağımsız bir fiber alt yapı oluşturulması önerilmektedir. Bu alt yapı özellikle darbe süreçleri açısından önem arz eden başkent ve büyükşehirler arasında kurulması başlangıç açısından önem arz etmektedir.

Bunlarla birlikte hali hazırda kamu kurumları tarafından kullanılan telsiz haberleşmesinin kapanmaması ve farklı kurumların bir birlerinin ağlarını yeri geldiğinde yedek olarak kullanabilmesi için mevcut telsiz alt yapılarında kurumlar arası uyumluluk çalışmaları yürütülmesi önerilmektedir.

- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu Bu çözüm önerisi kapsamında LoraWan benzeri akıllı şehircilik için kullanılan haberleşme alt yapılarına haklın yeri geldiğinde uyarılabilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması önerilmektedir. Akıllı şehircilik alt yapısına ek bir yük getirmeyecek bu öneri ile megafon, siren gibi sistemler gerektiğinde kullanılarak vatandaşlar uyarılabilecektir.

Dünyada Benzeri Olup Olmadığı:
- HTS Tabanlı Darbeci Teşhis Sistemi Bilinen herhangi bir örneği bulunmamaktadır.
- Sosyal Medya Manipülasyon Alarmı Benzer uygulamalar bulunmaktadır. Anti darbe özelinde bir sistem olduğu bilgisi bulunmamaktadır.
- Yedeklemeli Kamu Haberleşme Alt Yapısı Bazı devletlerde olduğu bilgisi bulunmaktadır.
- Akıllı Şehircilik Uygulamalarına Anons Sistemlerinin Entegrasyonu Akıllı şehircilik sistemine birçok sistem entegre edilmektedir. Benzer sistemler hali hazırda entegre olarak bulunabilir.

Sunumlar:

Yarı Final:

Final: