DAVET

Proje Bilgileri:

Takım Lideri: Muhammed Beşir Kumru

Takım Üyeleri:
Yusuf Necati Navruz
Tuğay Turap
Mustafa Ramazan Erdinç
Mustafa Tunahan Eğri

Katıldığı Yer: Bursa Uludağ Üniversitesi ULUTEK, Bursa

Konu Başlığı/ Yazılım Türü: Komünikasyon/ Infografi

Proje Adı: APPLAN (ANTI-COUP PROTECTION PLAN)

Proje Amacı: Darbe girişimi ve olağanüstü durumlarda, manipüle edilmiş iletişim ağlarının yerini dolduracak bir iletişim ağı oluşturmak, böylece halk ve kurumların bilgilendirilerek koordine edilmesi sayesinde top yekün bir ‘darbe karşıtı mücadele’ ortaya koymak.

Geliştirme Süresi: DAVET grubu olarak projenin geliştirme süresi: 1 hafta
Oluşturulan projenin çalışabilir hale getirilme süresi: 9-12 ay

Hedef Kitle: Devletlerin bakanlıklarına bağlı tüm başkanlıklar, STK’lar ve gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti modelinde öncelikli olarak AFAD ve KIZILAY

Odaklandığı Sorun: Darbe girişimi gibi olağanüstü durumlarda, darbeci grup tarafından kurum, kuruluş ve halkın bu girişimden habersiz bırakılarak ortak müdahale ve mücadele imkanının yok edilmesi

Çözüm Önerisi: Kapalı bir Wi-Fi ağı üzerine entegre edilecek bir aplikasyon sayesinde darbeye müdahele de bulunacak ekiplerin şifreli ve güvenli bir iletişim ağı üzerinden iletişime geçmesinin sağlanmasıdır.

Dünyada Benzeri Olup Olmadığı: Projede kullanılması düşünülen Access Point ve Blok Zincir gibi teknolojiler halihazırda bulunmakta lakin hepsinin beraber ve böyle bir amaç için kullanıldığı bir iletişim ağı sağlayan örneği bulunmamaktadır.

Proje Özet Bilgi: APPLAN Sistemi “Outdoor Access Point” teknolojisine entegre bir aplikasyon ile çalışan, Blok Zincir ile şifrelenmiş acil durum ağıdır.

PROJE ADI: APPLAN (ANTİ-COUP PROTECTİON PLAN)

Darbe girişimi ve acil durumlarda yedek güç kaynağı ile devreye girmesi düşünülen APPLAN Sistemi Outdoor Access Point teknolojisine entegre edilecek bir uygulama (APPLAN) ile Wi-Fi kanallarını kullanarak iletişimin devamlılığını sağlamayı hedeflemektedir. Outdoor Access Point (APPOİNT) teknolojisi Wi-Fi sinyalleri üzerinden çift yönlü veri aktarımını 50 kilometre mesafeye kadar iletebilen ve ekstrem hava şartlarında (-30/+70 derece) çalışabilen bir sistemdir. Şehir içi ve şehirlerarasında bulunan yüksek noktalara dörtgen örüntü biçiminde yerleştirilmesi düşünülen sistem Blok Zincir teknolojisi ile de desteklenecektir. Merkez noktası ve sabit bir sunucusu bulunmayan sistem dörtgen örüntü biçiminde yerleştirilmesi sayesinde fiziksel, Blok Zincir sayesinde siber saldırılar karşısında çalışmaya devam edebilecektir. APPLAN uygulaması üzerinden sesli, görüntülü iletişim ve grup mesajlaşması sağlanacaktır. Böylelikle Cumhurbaşkanı başta koordinatörler olmak üzere bütün APPLAN uygulamasına sahip ve ağa bağlı olan kişilerin telefonuna video mesaj göndererek darbe girişimini haber verecek, koordinatörler ise halka gerekli yerlerde toplanma çağrısı yapacaktır. Darbe anındaki acil durumlarda APPLAN uygulamasında bulunacak olan kırmızı buton sayesinde güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyulan noktalara hızlıca intikal etmeleri sağlanacaktır. Böylelikle iletişimin mümkün olmadığı darbe girişiminde, APPLAN uygulaması sayesinde bu girişim en hızlı şekilde engellenmiş, can kayıpları erken müdahale sayesinde en aza indirilmiştir.

Sistemin Avantajları:
-Sistemin büyük şehirlere kurulması halinde toplam maliyetinin bir İHA’nın maliyetinden az olması
-Günümüzde halihazırda bulunan teknolojileri kullanarak gerçekleştirilebilecek olması
-Sistemin sadece darbe girişimleri esnasında değil, diğer olağanüstü hallerde de (deprem ve çığda kazazedelere ulaşma, dağ tırmanışı sırasında kaybolan kişilerle iletişim kurma vs.) kullanılabilecek olması
-Acil durumlarda Appoint sistemlerinin yetersiz kaldığı yerlere drone ile Seyyar Appoint noktaları oluşturularak iletişimin sağlanması

Sunumlar:

Yarı Final:

Final:

Proje Bilgileri:

Takım Lideri: Muhammed Beşir Kumru

Takım Üyeleri:
Onur Boyar
Yusuf Necati Navruz
Tuğay Turap
Mustafa Ramazan Erdinç
Mustafa Tunahan Eğri

Katıldığı Yer: Bursa Uludağ Üniversitesi ULUTEK, Bursa

Konu Başlığı/ Yazılım Türü: Komünikasyon/ Infografi

Proje Adı: APPLAN (ANTI-COUP PROTECTION PLAN)

Proje Amacı: Darbe girişimi ve olağanüstü durumlarda, manipüle edilmiş iletişim ağlarının yerini dolduracak bir iletişim ağı oluşturmak, böylece halk ve kurumların bilgilendirilerek koordine edilmesi sayesinde top yekün bir ‘darbe karşıtı mücadele’ ortaya koymak.

Geliştirme Süresi: DAVET grubu olarak projenin geliştirme süresi: 1 hafta
Oluşturulan projenin çalışabilir hale getirilme süresi: 9-12 ay

Hedef Kitle: Devletlerin bakanlıklarına bağlı tüm başkanlıklar, STK’lar ve gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti modelinde öncelikli olarak AFAD ve KIZILAY

Odaklandığı Sorun: Darbe girişimi gibi olağanüstü durumlarda, darbeci grup tarafından kurum, kuruluş ve halkın bu girişimden habersiz bırakılarak ortak müdahale ve mücadele imkanının yok edilmesi

Çözüm Önerisi: Kapalı bir Wi-Fi ağı üzerine entegre edilecek bir aplikasyon sayesinde darbeye müdahele de bulunacak ekiplerin şifreli ve güvenli bir iletişim ağı üzerinden iletişime geçmesinin sağlanmasıdır.

Dünyada Benzeri Olup Olmadığı: Projede kullanılması düşünülen Access Point ve Blok Zincir gibi teknolojiler halihazırda bulunmakta lakin hepsinin beraber ve böyle bir amaç için kullanıldığı bir iletişim ağı sağlayan örneği bulunmamaktadır.

Proje Özet Bilgi: APPLAN Sistemi “Outdoor Access Point” teknolojisine entegre bir aplikasyon ile çalışan, Blok Zincir ile şifrelenmiş acil durum ağıdır.

PROJE ADI: APPLAN (ANTİ-COUP PROTECTİON PLAN)

Darbe girişimi ve acil durumlarda yedek güç kaynağı ile devreye girmesi düşünülen APPLAN Sistemi Outdoor Access Point teknolojisine entegre edilecek bir uygulama (APPLAN) ile Wi-Fi kanallarını kullanarak iletişimin devamlılığını sağlamayı hedeflemektedir. Outdoor Access Point (APPOİNT) teknolojisi Wi-Fi sinyalleri üzerinden çift yönlü veri aktarımını 50 kilometre mesafeye kadar iletebilen ve ekstrem hava şartlarında (-30/+70 derece) çalışabilen bir sistemdir. Şehir içi ve şehirlerarasında bulunan yüksek noktalara dörtgen örüntü biçiminde yerleştirilmesi düşünülen sistem Blok Zincir teknolojisi ile de desteklenecektir. Merkez noktası ve sabit bir sunucusu bulunmayan sistem dörtgen örüntü biçiminde yerleştirilmesi sayesinde fiziksel, Blok Zincir sayesinde siber saldırılar karşısında çalışmaya devam edebilecektir. APPLAN uygulaması üzerinden sesli, görüntülü iletişim ve grup mesajlaşması sağlanacaktır. Böylelikle Cumhurbaşkanı başta koordinatörler olmak üzere bütün APPLAN uygulamasına sahip ve ağa bağlı olan kişilerin telefonuna video mesaj göndererek darbe girişimini haber verecek, koordinatörler ise halka gerekli yerlerde toplanma çağrısı yapacaktır. Darbe anındaki acil durumlarda APPLAN uygulamasında bulunacak olan kırmızı buton sayesinde güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyulan noktalara hızlıca intikal etmeleri sağlanacaktır. Böylelikle iletişimin mümkün olmadığı darbe girişiminde, APPLAN uygulaması sayesinde bu girişim en hızlı şekilde engellenmiş, can kayıpları erken müdahale sayesinde en aza indirilmiştir.

Sistemin Avantajları:
-Sistemin büyük şehirlere kurulması halinde toplam maliyetinin bir İHA’nın maliyetinden az olması
-Günümüzde halihazırda bulunan teknolojileri kullanarak gerçekleştirilebilecek olması
-Sistemin sadece darbe girişimleri esnasında değil, diğer olağanüstü hallerde de (deprem ve çığda kazazedelere ulaşma, dağ tırmanışı sırasında kaybolan kişilerle iletişim kurma vs.) kullanılabilecek olması
-Acil durumlarda Appoint sistemlerinin yetersiz kaldığı yerlere drone ile Seyyar Appoint noktaları oluşturularak iletişimin sağlanması

Sunumlar:

Yarı Final:

Final: