Beykent Guardians

Proje Bilgileri:

Takım Lideri: Esatcan TEKİN

Takım Üyeleri:
Ramazan Eren SAYAR
Belit Berdel KIŞ

Katıldığı Yer: Beykent Üniversitesi, İstanbul

Konu Başlığı/ Yazılım Türü: Komünikasyon/Aplikasyon

Proje Adı: Ulusal Acil İletişim Protokolü

Proje Amacı: Darbe, afet, topyekûn savaş gibi olağanüstü durumlarda tüm ulusun kesintisiz iletişim sağlamasına yarayan kurallar bütünüdür. Tüm ulusun kenetlenerek, başta cumhurbaşkanının sonrasında ülke yönetim kadrosunun liderliğiyle olağanüstü durumlarla başa çıkmasına zemin hazırlamak projenin asıl amacıdır.

Geliştirme Süresi: “Ulusal Acil İletişim Protokolü” beş ayrı çözüm içermektedir. Sistem Tasarım Süresi: Hekaton süreci içerisinde geliştirilmiştir, 7 gün içinde tasarım gerçekleşmiştir.

 • • Eşler Arası Devlet-Halk İletişim Aplikasyonu: 4 Ay
 • • Acil Çift Yönlü Sivil Haberleşme Prosedürü: 12 ila 15 Ay
 • • Çift Yönlü Sivil İletişimin Güçlendirilmesi İçin İHA’lar Ve Balonların Kullanımı: 4 Ay
 • • Acil Tek Yönlü Sivil Haberleşme Prosedürü: 12 ila 15 Ay
 • • Ülke Yönetim Kadrosu Arasında Özel İletişim Prosedürü: 4 Ay 

Sistem bir bütün olarak ele alınırsa, uygun kaynakların mevcut olduğu düşünülürse ve çözümlerde paralel bir şekilde ilerleme sağlanırsa tüm projenin geliştirme sürecinin 15 ay süreceği ön görülmektedir.

Hedef Kitle: Proje her devletin kendi ekosistemi içinde çalışır, dolayısıyla her devlet kendi ulusu için bu çözümden faydalanabilir. Hedef kitle devletlerdir denilebilir.

Odaklandığı Sorun: Ulusal iletişim ve ulusal birliğin sağlanması.

Çözüm Önerisi: Olağanüstü durumlara, başta cumhurbaşkanının sonrasında ülke yönetim kadrosunun liderliğiyle tüm ulusun birleşerek karşı çıkması için iletişimin kesintisiz devam etmesi elzemdir. Darbe gibi olağanüstü durumlarda iletişimin kesilmesinin gerçekleştirilecek ilk hamlelerden biri olacağı öngörülmektedir. Bundan ötürü öncelikle cumhurbaşkanının ve devlet kadrosunun arasında sonrasında ise cumhurbaşkanının vatandaşlarla alternatif bir yol ile iletişime devam etmesi için "Ulusal Acil İletişim Protokolü " tasarlanmıştır.

Dünyada Benzer Projeler: Dünya’da benzeri bulunmaktadır, Amerika Birleşik Devlet’lerinde Emergency Alert System (Acil Durum Uyarı Sistemi) adlı, olağan üstü durumlarda cumhurbaşkanının tüm radyo ve televizyon istasyonları aracılığıyla ülkeye hitap etmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Proje Özet Bilgi:

Ulusal Acil İletişim Protokolü

Bir ulusun bir bütün olarak hareket etmesinin olağanüstü durumlarda gerekli ve şart olduğu görülmüş ve “Ulusal Acil İletişim Protokolü” tasarlanmıştır. Bu proje içinde beş ayrı çözüm barındırmaktadır.

 • • Eşler Arası Devlet-Halk İletişim Aplikasyonu: Merkezcil bir sunucu kullanmadan wifi ve bluetooth üzerinden eşler arası iletişim sağlar. Cumhurbaşkanı herkese ulaşabilir. Ağ içerisinde wan’a bağlı kullanıcı ile ağ genişleyebilir, esnektir.
 • • Acil Çift Yönlü Sivil Haberleşme Prosedürü: Operatör şirketinin ele geçirilmesi durumunda iletişimi kesmek için komut vermesini engellemek için ve iletişimin devamını sağlamak için 4.5G gibi yapıların kontrolünün operatör şirketlerin elinden alınıp cumhurbaşkanlığı kontrolüne verilmesidir.
 • • Çift Yönlü Sivil İletişimin Güçlendirilmesi İçin İHA’lar Ve Balonların Kullanımı: Afet durumlarında da kullanılabilecek olan çözüm, sistemde iletişimi güçlendirmek için vardır.
 • • Acil Tek Yönlü Sivil Haberleşme Prosedürü: Radyo ve televizyon gibi yayınların kitlesel çağrıda etkin bir biçimde kullanılmasını ve yayının uydu yayını ve radyo yayını yapan şirketlerden alınıp cumhurbaşkanlığına verilmesi için tasarlanmıştır.
 • • Ülke Yönetim Kadrosu Arasında Özel İletişim Prosedürü: Ülke yönetim kadrosunun (cumhurbaşkanı, bakanlar, müsteşarlar ve ilgili bürokratlar) arasında standart bir iletişim protokolü tasarlanmıştır. Uydu telefon alt yapısını kullanır. Birebir ve grup görüşmeleri tasarlanan yazılım aracılığıyla yapılır.

Sunumlar:

Yarı Final:

Final:

Proje Bilgileri:

Takım Lideri: Esatcan TEKİN

Takım Üyeleri:
Ramazan Eren SAYAR
Belit Berdel KIŞ

Katıldığı Yer: Beykent Üniversitesi, İstanbul

Konu Başlığı/ Yazılım Türü: Komünikasyon/Aplikasyon

Proje Adı: Ulusal Acil İletişim Protokolü

Proje Amacı: Darbe, afet, topyekûn savaş gibi olağanüstü durumlarda tüm ulusun kesintisiz iletişim sağlamasına yarayan kurallar bütünüdür. Tüm ulusun kenetlenerek, başta cumhurbaşkanının sonrasında ülke yönetim kadrosunun liderliğiyle olağanüstü durumlarla başa çıkmasına zemin hazırlamak projenin asıl amacıdır.

Geliştirme Süresi: “Ulusal Acil İletişim Protokolü” beş ayrı çözüm içermektedir. Sistem Tasarım Süresi: Hekaton süreci içerisinde geliştirilmiştir, 7 gün içinde tasarım gerçekleşmiştir.

 • • Eşler Arası Devlet-Halk İletişim Aplikasyonu: 4 Ay
 • • Acil Çift Yönlü Sivil Haberleşme Prosedürü: 12 ila 15 Ay
 • • Çift Yönlü Sivil İletişimin Güçlendirilmesi İçin İHA’lar Ve Balonların Kullanımı: 4 Ay
 • • Acil Tek Yönlü Sivil Haberleşme Prosedürü: 12 ila 15 Ay
 • • Ülke Yönetim Kadrosu Arasında Özel İletişim Prosedürü: 4 Ay 

Sistem bir bütün olarak ele alınırsa, uygun kaynakların mevcut olduğu düşünülürse ve çözümlerde paralel bir şekilde ilerleme sağlanırsa tüm projenin geliştirme sürecinin 15 ay süreceği ön görülmektedir.

Hedef Kitle: Proje her devletin kendi ekosistemi içinde çalışır, dolayısıyla her devlet kendi ulusu için bu çözümden faydalanabilir. Hedef kitle devletlerdir denilebilir.

Odaklandığı Sorun: Ulusal iletişim ve ulusal birliğin sağlanması.

Çözüm Önerisi: Olağanüstü durumlara, başta cumhurbaşkanının sonrasında ülke yönetim kadrosunun liderliğiyle tüm ulusun birleşerek karşı çıkması için iletişimin kesintisiz devam etmesi elzemdir. Darbe gibi olağanüstü durumlarda iletişimin kesilmesinin gerçekleştirilecek ilk hamlelerden biri olacağı öngörülmektedir. Bundan ötürü öncelikle cumhurbaşkanının ve devlet kadrosunun arasında sonrasında ise cumhurbaşkanının vatandaşlarla alternatif bir yol ile iletişime devam etmesi için "Ulusal Acil İletişim Protokolü " tasarlanmıştır.

Dünyada Benzer Projeler: Dünya’da benzeri bulunmaktadır, Amerika Birleşik Devlet’lerinde Emergency Alert System (Acil Durum Uyarı Sistemi) adlı, olağan üstü durumlarda cumhurbaşkanının tüm radyo ve televizyon istasyonları aracılığıyla ülkeye hitap etmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Proje Özet Bilgi:

Ulusal Acil İletişim Protokolü

Bir ulusun bir bütün olarak hareket etmesinin olağanüstü durumlarda gerekli ve şart olduğu görülmüş ve “Ulusal Acil İletişim Protokolü” tasarlanmıştır. Bu proje içinde beş ayrı çözüm barındırmaktadır.

 • • Eşler Arası Devlet-Halk İletişim Aplikasyonu: Merkezcil bir sunucu kullanmadan wifi ve bluetooth üzerinden eşler arası iletişim sağlar. Cumhurbaşkanı herkese ulaşabilir. Ağ içerisinde wan’a bağlı kullanıcı ile ağ genişleyebilir, esnektir.
 • • Acil Çift Yönlü Sivil Haberleşme Prosedürü: Operatör şirketinin ele geçirilmesi durumunda iletişimi kesmek için komut vermesini engellemek için ve iletişimin devamını sağlamak için 4.5G gibi yapıların kontrolünün operatör şirketlerin elinden alınıp cumhurbaşkanlığı kontrolüne verilmesidir.
 • • Çift Yönlü Sivil İletişimin Güçlendirilmesi İçin İHA’lar Ve Balonların Kullanımı: Afet durumlarında da kullanılabilecek olan çözüm, sistemde iletişimi güçlendirmek için vardır.
 • • Acil Tek Yönlü Sivil Haberleşme Prosedürü: Radyo ve televizyon gibi yayınların kitlesel çağrıda etkin bir biçimde kullanılmasını ve yayının uydu yayını ve radyo yayını yapan şirketlerden alınıp cumhurbaşkanlığına verilmesi için tasarlanmıştır.
 • • Ülke Yönetim Kadrosu Arasında Özel İletişim Prosedürü: Ülke yönetim kadrosunun (cumhurbaşkanı, bakanlar, müsteşarlar ve ilgili bürokratlar) arasında standart bir iletişim protokolü tasarlanmıştır. Uydu telefon alt yapısını kullanır. Birebir ve grup görüşmeleri tasarlanan yazılım aracılığıyla yapılır.

Sunumlar:

Yarı Final:

Final: