Alfabee-BAUNTEK

Proje Bilgileri:

Takım Lideri: Serhat SEYREN

Takım Üyeleri:
Ümit SANCAKLI
Samet ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Kamil Topal

Katıldığı Yer: Balıkesir Üniversitesi + Balıkesir Teknopark

Konu Başlığı/ Yazılım Türü: Komünikasyon/Aplikasyon

Proje Adı: Ağ Analizi ile Potansiyel Örgüt Üyeleri ve Etkili Kişiler Tespiti

Proje Amacı: Bir grup insanın kendi aralarındaki iletişim bilgileri ile oluşturulan Sosyal bir ağdan, ağın alt gruplarını (kliklerini), etkili kişileri, alt ağların etkili kişilerini, verilen bir şüphelinin, başka kişilerle olan ilişkilerini tespit etmek. Böylece potansiyel bir örgütün iletişim şekillerini ortaya çıkarmak.

Geliştirme Süresi: Donanım gereksinimleri, ağın elde edilmesi sürecine ve kullanıcı arayüz tasarımı isteğine göre en az 6 ay- 1 yıl arası olarak ön görülmektedir.

Hedef Kitle: Bu projenin hedef kitlesi, iletişim araçlarından edinilen büyük veriye sahip kurum ve kuruluşlardır. Örneğin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İletişim Başkanlığı, Sosyal Ağ analizi şirketleri.

Odaklandığı Sorun: Bir ağ içersindeki gizli etkinlik, altgrup ve etkili kişileri ortaya çıkarmak.

Çözüm Önerisi: Kitlelerin tüm iletişim kanallarındaki verilerle bir ağ kurup, bu ağ üzerinde literatürdeki analizleri yapıp, gerektiğinde farklı metotlar geliştirmek. Etkili kişi bulma algoritmaları (Page-Rank, HITS), Cluster (Küme) bulma algoritmaları (SCC, Girwan Newman, k-clique), en kısa yol algoritmaları (Dijsktra, Prim), Minimum Kapsayan Ağaç (MST) algoritmaları gibi araçlar kullanarak söz konusu probleme çözümler sunmak.

Dünyada Benzeri Olup Olmadığı: Bu konuyla ilgili çeşitli akademik makaleler, konferanslar mevcuttur. Ancak, telefon görüşmeleri kişisel veriler olduğu için, halka açık bir projeye rastlanmamıştır. Daha çok, yapay veri ya da sosyal ağ platformlarından toplanan verilerle daha spesifik çalışmalar vardır.

Proje Özet Bilgi:

Ağ Analizi ile Potansiyel Örgüt Üyeleri ve Etkili Kişiler Tespiti

Olası bir darbe önceden bir örgüt yapılanması içersinde planlanmış olmalıdır. Amacımız, bu örgütün iletişimini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda, devletin elindeki kitlelerin birbirleri ile olan iletişimlerinin bir şekilde tutulduğu varsayımına dayanarak, bir ağ (network) oluşturulmuştur. Bu ağ çeşitli diğer iletişim kanalları bilgileri kullanılarak zenginleştirilebilir. Ağ, her bir kişi (düğüm) ve kişiler arasındaki telefon görüşmeleri (kenar), mesajlaşmalar süreleri ve miktarları dikkate alınarak (kenar ağırlıkları) bilgileri ile oluşturulmaktadır. Daha sonra, emniyet güçlerinin önceden tespit ettikleri şüpheli kişiler giriş parametresi olarak alınır, bu kişilerin içersinde bulunduğu en küçük, orta veya büyük alt gruplar bulunur. Bu kişilerin aynı alt ağda veya farklı alt ağda olma senaryolarına göre birbirlerine en kısa yol nerelerden geçer, etkili figürleri içeren yollar hangileridir, anomali söz konusu mudur, alt gruplar arası iletişim kanalları nerelerdir gibi analizler yapılıp, bu şüpheli şahıslarla birlikte dikkat çeken liste genişletilebilir, daha ayrıntılı inceleme için karar verici mercilere yardımcı bir sistem oluşturulur.

Sunumlar:

Yarı Final:

Final:

Proje Bilgileri:

Takım Lideri: Serhat SEYREN

Takım Üyeleri:
Ümit SANCAKLI
Samet ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Kamil Topal

Katıldığı Yer: Balıkesir Üniversitesi + Balıkesir Teknopark

Konu Başlığı/ Yazılım Türü: Komünikasyon/Aplikasyon

Proje Adı: Ağ Analizi ile Potansiyel Örgüt Üyeleri ve Etkili Kişiler Tespiti

Proje Amacı: Bir grup insanın kendi aralarındaki iletişim bilgileri ile oluşturulan Sosyal bir ağdan, ağın alt gruplarını (kliklerini), etkili kişileri, alt ağların etkili kişilerini, verilen bir şüphelinin, başka kişilerle olan ilişkilerini tespit etmek. Böylece potansiyel bir örgütün iletişim şekillerini ortaya çıkarmak.

Geliştirme Süresi: Donanım gereksinimleri, ağın elde edilmesi sürecine ve kullanıcı arayüz tasarımı isteğine göre en az 6 ay- 1 yıl arası olarak ön görülmektedir.

Hedef Kitle: Bu projenin hedef kitlesi, iletişim araçlarından edinilen büyük veriye sahip kurum ve kuruluşlardır. Örneğin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İletişim Başkanlığı, Sosyal Ağ analizi şirketleri.

Odaklandığı Sorun: Bir ağ içersindeki gizli etkinlik, altgrup ve etkili kişileri ortaya çıkarmak.

Çözüm Önerisi: Kitlelerin tüm iletişim kanallarındaki verilerle bir ağ kurup, bu ağ üzerinde literatürdeki analizleri yapıp, gerektiğinde farklı metotlar geliştirmek. Etkili kişi bulma algoritmaları (Page-Rank, HITS), Cluster (Küme) bulma algoritmaları (SCC, Girwan Newman, k-clique), en kısa yol algoritmaları (Dijsktra, Prim), Minimum Kapsayan Ağaç (MST) algoritmaları gibi araçlar kullanarak söz konusu probleme çözümler sunmak.

Dünyada Benzeri Olup Olmadığı: Bu konuyla ilgili çeşitli akademik makaleler, konferanslar mevcuttur. Ancak, telefon görüşmeleri kişisel veriler olduğu için, halka açık bir projeye rastlanmamıştır. Daha çok, yapay veri ya da sosyal ağ platformlarından toplanan verilerle daha spesifik çalışmalar vardır.

Proje Özet Bilgi:

Ağ Analizi ile Potansiyel Örgüt Üyeleri ve Etkili Kişiler Tespiti

Olası bir darbe önceden bir örgüt yapılanması içersinde planlanmış olmalıdır. Amacımız, bu örgütün iletişimini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda, devletin elindeki kitlelerin birbirleri ile olan iletişimlerinin bir şekilde tutulduğu varsayımına dayanarak, bir ağ (network) oluşturulmuştur. Bu ağ çeşitli diğer iletişim kanalları bilgileri kullanılarak zenginleştirilebilir. Ağ, her bir kişi (düğüm) ve kişiler arasındaki telefon görüşmeleri (kenar), mesajlaşmalar süreleri ve miktarları dikkate alınarak (kenar ağırlıkları) bilgileri ile oluşturulmaktadır. Daha sonra, emniyet güçlerinin önceden tespit ettikleri şüpheli kişiler giriş parametresi olarak alınır, bu kişilerin içersinde bulunduğu en küçük, orta veya büyük alt gruplar bulunur. Bu kişilerin aynı alt ağda veya farklı alt ağda olma senaryolarına göre birbirlerine en kısa yol nerelerden geçer, etkili figürleri içeren yollar hangileridir, anomali söz konusu mudur, alt gruplar arası iletişim kanalları nerelerdir gibi analizler yapılıp, bu şüpheli şahıslarla birlikte dikkat çeken liste genişletilebilir, daha ayrıntılı inceleme için karar verici mercilere yardımcı bir sistem oluşturulur.

Sunumlar:

Yarı Final:

Final: